ม่อนแจ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนแจ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 7 ต. แม่แรม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาหารและเครื่องดื่มพร้อมที่พัก แนวธรรมชาติ ตามโครงการพระราชดำริ ในนามโครงการหลวงหนองหอย
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้างสาธารณะ

จำนวนผู้เข้าชม :1415