ม่อนตะวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนตะวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7 ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาหารและเครื่องดิ่ม ที่พัก
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้างสาธารณะ

จำนวนผู้เข้าชม :1354