ม่อนอิงดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ม่อนอิงดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
การเดินทาง :  รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถรับจ้างสาธารณะ

จำนวนผู้เข้าชม :1351