นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นวัตวิถี บ้านหญ้าหน่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ึ 7 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043501-574
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนวัตวิถี
การเดินทาง :  จากอำเภอสุวรรณภูมิ ไปสู่ตำบลจำปาขัน ไปบ้านหญ้าหน่องหมู่ที่ 8 อยู่ติดเขตอำเภอหนองฮี

จำนวนผู้เข้าชม :489