ผาหำหด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาหำหด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนางาม ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :315