วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042120429
latitude :  17.30
longitude :  102.78
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตาด เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 เส้นอุดรธานี-ขอนแก่น ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง แล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลเท่าใดนัก สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคก มีพื้นที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพง นอกจาก มีจุดประสงค์ที่จะให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของวัดอีกด้วยเพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุม มาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม
การเดินทาง :  ? การเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ? ๑. เครื่องบิน - มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน วันละ ๓ เที่ยวบินดังนี้ ๑) เวลา ๐๖.๕๐ น. ๒) เวลา ๑๒.๓๐ น. ๓) เวลา ๑๘.๑๕ น. - มีเที่ยวบินระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ ๓ เที่ยวบินดังนี้ 1) เวลา ๐๘.๔๐ น. ๒) เวลา ๑๔.๒๕ น. ๓) เวลา ๒๐.๐๕ น. ๒. รถไฟ (หมายเหต : กรุณาตรวบสอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนการเดินทาง) - มีการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ตามเวลาดังนี้ ๑) เวลา ๐๖.๐๐ น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย ๒) เวลา ๐๘.๒๐ น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - อุดรธานี ๓) เวลา ๑๘.๓๐ น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย ๔) เวลา ๒๐.๐๐ น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - หนองคาย ๕) เวลา ๒๐.๔๕ น. ขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ - หนองคาย - มีการเดินรถระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี ตามเวลาดังนี้ ๑) เวลา ๐๗.๒๖ น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ หนองคาย - กรุงเทพฯ ๒) เวลา ๐๙.๑๕ น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ ๓) เวลา ๑๘.๓๕ น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ อุดรธานี - กรุงเทพฯ ๔) เวลา ๑๙.๐๔ น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ ๕) เวลา ๒๐.๐๒ น. ขบวนรถด่วน หนองคาย - กรุงเทพฯ ๓. รถทัวร์ - มีรถบัสปรับอากาศออกจากบริษัททัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือหลายบริษัท ที่สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หมายเหต : ก่อนเข้าเมืองอุดรธานี ให้ลงบนถนนใหญ่มีป้ายว่า ?บ้านคำกลิ้ง? จะมีรถ SKY LAB (รถมอเตอร์ไซด์ที่มีรถพ่วงสำหรับผู้โดยสารนั่ง) เข้าไปถึงวัดใช้เวลาเพียง ๑๐ นาที

จำนวนผู้เข้าชม :420