ศาลเจ้าพ่อภูเงิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อภูเงิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.58
longitude :  103.97
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวเทศบาลตำบลหนองฮี
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท หมายเลข 3005

จำนวนผู้เข้าชม :364