สวนสาธารณะเกาะกลางหนองฮี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะเกาะกลางหนองฮี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043506105
latitude :  15.58
longitude :  103.99
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ของชาวเทศบาลตำบลหนองฺฮี
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท หมายเลข 3005

จำนวนผู้เข้าชม :378