ศาลเจ้าปู่คำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่คำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณริมหนองพระบุ บ้านพระบุ หมู่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.27
longitude :  102.69
รายละเอียด :  สำหรับบริเวณหนองพระบุซึ่งเป็นสถานที่ ที่พระผู้มีอิทธิฤทธิ์โผล่ขึ้นมานั้น ปรากฏว่ามีดาบดผู้ทรงศีลองค์หนึ่งได้ศรัทธา และติดตามพระผู้ทรงฤทธิ์ องค์นั้นจนหายลับไปแล้วนั้น ได้เกิดศรัทธามากจึงได้ย้อนกลับมารักษา สถานที่ที่พระโผล่ขึ้น หรือ บุ ขึ้น และสถานที่ตรงนี้จึงเป็นที่หวงแหนของดาบดองค์นี้เป็นอันมาก ดาบดองค์นี้ หรือชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า (ตาพระขาว) เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถคุ้มครองป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวงได้ ชาวบ้านเห็นท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาก จึงเกิดศรัทธามาสักการบูชาบนบาน ในตอนที่มีภยันอันตรายหรือมีเวนมาถึงตัวแล้วก็สำเร็จตามความประสงค์ของชาวบ้านที่ตั้งใจไว้ ในทางพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างพระพุทธรูป (ปรางลพบุรี) กู่ปราสาทไว้เป็นที่สักการบูชาดังจะเห็นได้จากที่บ้านพระบุมีการสร้างพระพุทธรูปไว้ถึงสองแห่ง คือ องค์ที่ 1 สร้างที่โนนพระเจ้าองค์นี้ปัจจุบันได้ถูกทำลายหายสาปสูญไป องค์ที่ 2 สร้างที่วัดโนน ซึ่งหลวงปู่พรมมาได้นำมาบรรจุไว้ในพระธาตุที่วัดบริบูรณ์ แต่พระธาตุดังกล่าวได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2511 จึงได้นำไปเก็บไว้ในหอพระที่วัดบริบูรณ์ในปัจจุบันนี้ เฉพาะพระพุทธรูปนาคปรก ที่โนนพระเจ้า ได้มีการสร้างขึ้นให้เห็นเฉพาะท่อนเศียรซึ่งแสดงให้เห็นพระอริยาบดซึ่งโผล่หรือผุดขึ้นจากดิน ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ? บุ ? ขึ้นมาจากดิน เป็นปฤษณาธรรมที่อธิบายได้ว่า ? พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาในโลก ? แล้ว ดังพระบาลีว่า ? พุทโธ โลเก อุปปันโน ? นั่นเอง จึงเป็นที่สันนิษฐานได้อีกอย่างหนึ่งว่า ชุมชนบ้านพระบุได้มีกำเนิดมาในสมัยเดียวกับที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุถึงประมาณ 800 ปี และมีการอัญเชิญวิญญาณ ? เจ้าปู่หอคำ ? ก็คงต้องเกิดขึ้นพร้อมกันหรือหลังจากนั้นไม่นานนัก เคยมีผู้กล่าวว่าอิทธิฤทธิ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่หอคำ ได้ครอบงำไปอย่างกว้างไกลไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้ สุดแท้แต่ผู้ที่น้อมใจเชื่อมั่น และศรัทธาอย่างแท้จริง แต่มีผู้ใดอยู่ในความประมาทและลบหลู่ ผู้นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง หรืออาจได้รับผลในทางร้ายได้เช่นกัน
การเดินทาง :  เทศบาลตำบลพระบุ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอพระยืน ประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางสาย รพช.ขก 3054 บ่อแก ? พระบุ และอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 31 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327