วัดเสาหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ไพรสน หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.53
longitude :  100.34
รายละเอียด :  วัดเสาหิน
การเดินทาง :  สามารถเดินทางด้วย รถยนต์ รถโดยสาร

จำนวนผู้เข้าชม :370