ภาพเขียนโบราณบ้านโนนศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภาพเขียนโบราณบ้านโนนศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนศิลา หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.03
longitude :  105.07
รายละเอียด :  ภาพเขียนโบราณ ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การเดินทาง :  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 202 ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :436