โขดหินภูเขาไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โขดหินภูเขาไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพนสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.81
longitude :  104.35
รายละเอียด :  อยู่บริเวณวัดพระพุทธบาท บ้านโพนสว่าง เป็นพระพุทธรูปปรางค์ลีลา แกะสลักจากหินแกรนิต สีเทา เป็นสิ่งที่กระทำขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2547 โดย การนำของพระมหาทองใบ(คนบ้านโพนไฮ) ร่วมกับ ชาวบ้านโพนสว่างประดิษฐานด้านหลังรอย พระพุทธบาทและปล่องภูเขาไฟอยู่บริเวณวัดพระพุทธบาท บ้านโพนสว่างเช่นเดียวกัน
การเดินทาง :  อยู่บริเวณวัดพระพุทธบาท บ้านโพนสว่าง

จำนวนผู้เข้าชม :386