วังยะหริ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังยะหริ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.รามโกมุท อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.85
longitude :  101.37
รายละเอียด :  เรือนไม้กึ่งปูนสีเขียวลออตา สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตร
การเดินทาง :  รถยนต์ ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑,๐๕๕ กิโลเมตรโดยเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข๔๑ ผ่านทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดปัตตานี รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีปัตตานี(โคกโพธิ์) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔ สำรองตั๋วโดยสาร ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ หรือสถานีปัตตานี โทร. ๐ ๗๓๔๓ ๑๒๓๒, ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ ต่อ ๘๖๕๒๐๓ หรือ www.railway.co.th จากสถานีปัตตานี จะมีรถสองแถวบริการระหว่างอำเภอโคกโพธิ์-อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ ๒๙ กิโลเมตร รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัดและบริษัทเดินรถเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไปจังหวัดปัตตานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ หรือ www.transport.co.th สำหรับบริษัทเดินรถเอกชน สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทไทยเดินรถ โทร. ๐๘ ๑๖๒๐ ๔๒๙๓, ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๐๐-๔ และบริษัท สยามเดินรถ โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๖๐-๒ เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการโดยลงที่หาดใหญ่ และใช้บริการรถแท๊กซี่จากหาดใหญ่ไปปัตตานีได้ ระยะทางประมาณ ๑๐๔ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑.๓๐ ชั่วโมง สอบถามเที่ยวบิน ได้ที่ บริษัท การบินไทย โทร. ๑๕๖๖ , ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๔๔๕, ๐ ๗๔๒๒ ๗๒๗๕, ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ หรือ www.thaiairways.com นอกจากสายการบินไทยแล้ว ยังมีสายการบินนกแอร์ที่มีเที่ยวบินไปหาดใหญ่ ทุกวัน ๆ ละ ๒ เที่ยวโทร. ๑๓๑๘, ๐ ๒๒๕๑ ๑๘๑๒ www.nokair.co.th

จำนวนผู้เข้าชม :385