วิถีชีวิตชาวบ้านตำบลโนนรัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชีวิตชาวบ้านตำบลโนนรัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโนนรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิถีชีวิตชาวบ้านตำบลโนนรัง หมู่ 5 บ้านนาผาย นอกจากจะทำนา ทำการประมงแล้ว อีกหนึ่งอาชีพก็คือ ต้มเกลือสินเทา
การเดินทาง :  การเดินทางด้วยรถยนต์สะดวก ห่างจากถนนทางหลวง 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :485