ดอนปู่ตา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนปู่ตา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านขวาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านขวาวไปกราบไหว้ให้คุ้มครองคนในหมู่บ้านให้อยู่อย่างมีความสุข ปราศจากสิ่งไม่ดี ทุกๆปี ชาวบ้านจะจัดงาน เรียกว่างานเลี้ยงปู่ตา
การเดินทาง :  การเดินทางด้วยรถยนต์สะดวกห่างจากถนนทางหลวง 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :580