หนองไคร่นุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองไคร่นุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่9 บ้านหนองแสงท่า ติดกับศาลเจ้าปู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์แห่งหนึ่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแวง มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางจากเทศบาลตำบลแวง ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงศาลเจ้าปู่บ้านหนองแสงท่า โดยมีพื้นที่ติดกันกับหนองไคร่นุ่น

จำนวนผู้เข้าชม :376