หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > แกลง > รอยพระพุทธบาทจำลองเขาวังไทร
รอยพระพุทธบาทจำลองเขาวังไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาทจำลองเขาวังไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.85
longitude :  101.61
รายละเอียด :  เมื่อ ปี พ.ศ.2477 นายแถว วิทยานุกรณ์ ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอแกลงและมีครอบครัวฐานะค่อนข้างดี ท่านและครอบครัวมีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนามาก ท่านจึงก่อสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นที่กรุงเทพมหานคร(วัดไหนไม่ทราบ) แล้วท่านได้นำล่องเรือมาจากกรุงเทพมหานครมาที่อำเภอแกลง มาขึ้นที่ท่าเรือหมู่บ้านสวนมะม่วง ระหว่างตำบลบ้านนากับตำบลกระแสบน มีชาวบ้านกระแสบนให้การตอนรับ นำโดยหลวงปู่ถม เจ้าอาวาสวัดกระแสคูหาสวรรค์ในขณะนั้น ได้นำขบวนแห่มายังเขาวังไทร ประดิษฐานอยู่ที่ยอดเขาวังไทร จนถึงปัจจุบัน มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง คงจะสร้างพร้อมๆกัน อุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างคงจะเป็นเงินบริจาคจากชาวบ้านกระแสบน นำโดยช่างประจำหมู่บ้านคือ นายไกร วงศ์ทอง และ นายอินทร์ วงศ์ทอง
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากรุงเทพฯใช้เส้นทางหมายเลข 7 และ เส้นทางหมายเลข 344 ใช้ระยะเวลา 2 ชม. 14 นาที ระยะทาง 181 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :704