สวนรุขชาติน้ำผุดทับลาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุขชาติน้ำผุดทับลาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป้นสวนรุกขชาติที่มีรน้ำผุดมาจากใต้ดินมีน้ำตลอดปี
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :317