วัดศรีมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลหาดอาษา
การเดินทาง :  ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :363