วัดหาดอาษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหาดอาษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลหาดอาษา
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลหาดอาษา 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :381