หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > แม่ทา > ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านทากู่ หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับ 4 ชุมชนใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) คือ การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวมีการแบ่งเวลาจากกการท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ หรือ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจากธรรมชาติมาบำบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้สดชื่นผ่องใส เป็นการเพิ่มพูนพละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล 1. "สุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ" ที่ชุมชนท่องเที่ยวแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ 2. "ปรับสมดุลชีวิต ความท้ายทายที่ได้พิชิต" กับชุมชนป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง 3. "คุณค่าชีวิต จากเกษตรพอเพียง" ชุมชนบ้านทากู่ จังหวัดลำพูน 4. "อยู่หลี กิ๋นหวาน ตระการตาวัฒนธรรม" ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การเดินทาง :  บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :138