อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหินดาด อำเภอแถลง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงานร่มรื่น และในช่วงฤดูหนาวจะมีฝูงนกเป็ดน้ำฝูงใหญ่ จำนวน 3,000-4,000 โดยประมาณ มาอาศัยอยู่ ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาเป้นแห่งท่องเที่ยวของจังหวัดมาก
การเดินทาง :  - สามารถเดินทางโดย รถยนต์สาวนบุคคล รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง ซึีงสถานที่จะอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 50 กว่ากิโลเมตร - เส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง ถนนนครราชสีมา-บุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชม :455