หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > หมู่บ้านปิดทองหลังพระ
หมู่บ้านปิดทองหลังพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านปิดทองหลังพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.18
longitude :  99.79
รายละเอียด :  หมู่บ้านปิดทองหลังพระ เป็นโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ พื้นที่ตำบลสันป่าม่วง โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based Apporch) ให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด
การเดินทาง :  บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :96