หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > แกลง > สัตว์น้ำปลาชายเลน
สัตว์น้ำปลาชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สัตว์น้ำปลาชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  แปลงปลุกป่าชายเลนหมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038661720
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยอาศัยอยู่ที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลนอนุสรณ์เรือหลวงประแส
การเดินทาง :  แปลงปลูกป่าชายเลนตั้งอยู่ในชุมชนหมู่ที่ 1 ของบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส

จำนวนผู้เข้าชม :750