ตลาดมอกล้วยไข่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดมอกล้วยไข่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ตำบลอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.39
longitude :  99.52
รายละเอียด :  เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าแปรรูปของชุมชน สินค้า otop จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่สุด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน มีสินค้าชุมชนต่างๆ มากมาย จำหน่ายในราคายุติธรรม
การเดินทาง :  ถนนพหลโยธิน มาทางตลาดคลองแม่ลาย-ตลาดปากดง โดยออกจากกำแพงเพชร มาโดยประมาณ 12-13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :667