บึงลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7,12,18 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำอยู่กลางทุ่งนา ซึ่งถ้าไม่สังเกตุดูดีๆ จะไม่รู้ว่ามีบึงอยู่กลางทุ่ง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ บึงลับ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ มีการปลูกต้นไม้ นำพันธุ์ปลามาปล่อยมากมาย
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นเขตพื้นที่เชื่อมระหว่างตำบลแสนสุข กับตำบลสระแก้ว แต่บึงลับจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแสนสุข ทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม :334