ฝายยโสธร - พนมไพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายยโสธร - พนมไพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอเขื่องคำ จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในช่วงฤดูแล้ง ช่วงน้ำลดจะมองเห็นเนินทรายขาว ผู้คนจะมาเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนและคลายเครียด ส่วนบนฝั่งจะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายนานาพันธุ์ ใช้เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ จะมีแม่ค้านำของกินมาขาย และมีร้านอาหารมาขายให้กับผู้มาเที่ยวชมด้วย ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจะมาหาปล่อยขาย แต่ในช่วงฤดูปลาว่างไข่จะงดจับปลาเพื่อให้ปลาขยายพันธุ์
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพนมไพร ประมาณ 9 กิโลเมตร ถ้าเดินทางออกจากอำเภอจะผ่าน ตำบลพนมไพร (บ้านดอนเสาโฮง) และผ่านบ้านซีเฒ่า หมู่ที่ 15 ตำบลแสนสุข ถึงจะถึงหมู่ที่ 8 บ้านหงษ์ทอง ตำบลแสนสุข ซึ่งเป็นที่ตั้งของฝ่ายฯ

จำนวนผู้เข้าชม :403