วัดปากคลองปราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปากคลองปราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๒ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่เก่าแก่ของตำบลปากน้ำปราณ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ รถไฟ รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :390