วัดกรอกยายชา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกรอกยายชา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ถ.กรอกยายชา อ.เมือง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เป็นวัดในชุมชน โดยมีสถาปัตยกรรมพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่สักการะของชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
การเดินทาง :  จากถนนสุขุมวิท และผ่านเข้ามาทางโค้งถนนกรอกยายชา ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :2580