วัดหนองสนม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองสนม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  วัดประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนาน
การเดินทาง :  จากถนนสุขุมวิท บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ

จำนวนผู้เข้าชม :2599