งานบุญผะเหวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานบุญผะเหวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเดิ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.37
longitude :  104.07
รายละเอียด :  บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายโพนทอง - เมยวดี มาประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :143