ประเพณีวันสงกรานต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีวันสงกรานต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองแวงห้วยทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.36
longitude :  104.07
รายละเอียด :  บ้านหนองแวงห้วยทราย ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายโพนทอง - เมยวดี มาประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงบ้านหนองเดิ่น แล้วเลี้ยวขวา ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :337