ประเพณีบุญบั้งไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.36
longitude :  104.07
รายละเอียด :  บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายโพนทอง - เมยวดี ถึงบ้านหนองเดิ่น ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายมือไปบ้านชุมพร ประมาณ 3 กิโลเมตร ขวามือจะไปบ้านโคกสี

จำนวนผู้เข้าชม :281