งานประเพณีลอยกระทง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีลอยกระทง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกสี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.36
longitude :  104.08
รายละเอียด :  บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนสายโพนทอง - เมยวดี ถึงบ้านหนองเดิ่น ประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านวัดสว่างอรุณบ้านหนองเดิ่นประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวขวามือจะไปบ้านโคกสี ประมาณ 4 กิโลเมตร ซ้ายมือไปบ้านชุมพร

จำนวนผู้เข้าชม :156