ศาลหลวงปู่ดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลวงปู่ดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.16
longitude :  100.21
รายละเอียด :  ...
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :437