หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > ศาลเจ้าพ่อหลักเเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อหลักเเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.17
longitude :  100.25
รายละเอียด :  ศาลเจ้าของคนไทยเชื้อสายจีน
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :357