วัดบอนใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบอนใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.15
longitude :  100.25
รายละเอียด :  วัดของคนไทยเชื้อสาย มอญ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :399