วัดบัวหวั่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบัวหวั่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.18
longitude :  100.21
รายละเอียด :  วัด
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :454