หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากระราชดำริ
โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.77
longitude :  99.67
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรฝายเก็บกักน้ำห้วยทรายและบริเวณต้นน้ำของห้วยสามพันนาม ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรริมห้วยผากให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนโครงการชลประทานเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำนักชลประทานที่ 10 (เดิม) ได้ให้กองวางโครงการศึกษาและจัดทำรายงานเบื้องต้น และต่อมากองวางโครงการได้จัดทำรายงานวางโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน กันยายน 2537 ผลการศึกษาสรุปว่า พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยผากอยู่ในเขต บ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเพชรบุรีเขื่อนเพชรตรงไปเขาลูกช้างจนถึงวัดสารเห็ดแล้วเลี้ยวซ้ายที่วัดสาระเห็ดตรงไปเขาเตาหม้อตรงไปจึงถึงบ้านยางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลกลัดหลวง

จำนวนผู้เข้าชม :443