วัดบึง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบึง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.52
longitude :  100.66
รายละเอียด :  วัดบึง : หรือวัดบ้านบึง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ได้มีนามวัดตามชื่อบ้านและโดยที่หมู่บ้านนี้มีบึงใหญ่อยู่ เกิดจากการตกคุ้งของแม่น้ำป่าสัก ที่เกิดจากการถมคลองเพื่อให้กระแสน้ำไหลเป็นทางตรง เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทางกระแสน้ำจึงเปลี่ยนทิศทางกลายเป็นบึงใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน จึงมีนามอย่างนั้น วัดบึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2330 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : 1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของ พุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร งานประจำปี : ปิดทองไหว้พระกลางเดือน 4 , งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์, งานประเพณีทอดกฐิน วัถตุมงคล เหรียญหลวงปู่รอด, เหรียญหลวงปู่เสน,ลูกประคำ,ตะกรุด, เลสข้อมือ ,กำไลข้อมือ,แหวน,หลวงพ่อลำเพย เจ้าอาวาสวัดบึง เท่าที่สืบค้นได้ ได้ 7 รูป คือ : รูปที่ 1 หลวงปู่เสน รูปที่ 2 พระอาจารย์เปลื้อง รูปที่ 3 พระอาจารย์อินทร์ รูปที่ 4 พระอาจารย์หวาน รูปที่ 5 พระอาจารย์จรัล รูปที่ 6 พระอาจารย์รอด รูปที่ 7 พระครูอุดมภาวนาธิมุต(หลวงพ่อลำเพย) เจ้าคณะตำบลวังแดง พ.ศ.2508 ถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  จากอำเภอท่าเรือมาทางอำเภอนครหลวงประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :372