วัดวังแดงเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังแดงเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.51
longitude :  100.66
รายละเอียด :  วัดวังแดงเหนือ : สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2325 ตรงที่ตั้งวัดมีแม่น้ำป่าสัก มีลักษณะเป็นวังน้ำวน ชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงเหนือ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน มาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสัก ให้ไหลเป็นทางตรง เมื่อชาวบ้านที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองกันเมื่ออยู่จังหวัดพิจิตร ในตำบลวังแดงใต้ สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มา จึงสร้างวัดขึ้นมาบ้างขนานนามว่าวัดวังแดงเหนืออำเนื่องจากมีอีกวัดหนึ่ง ชื่อวัดวังแดงใต้ เพื่อไม่ให้ชื่อวัดตรงกันวัดวังแดงเหนือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2429 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 6 วา 2 ศอก คือยาว 9 วา 3 ศอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : 1.พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป วิธีการกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร 2.รูปหล่อ 3 หลวงพ่อ (หลวงพ่อโป๋,หลวงพ่อแจ่ม,หลวงพ่อวงษ์,)ประดิษฐานอยู่ที่ วิหารข้างพระอุโบสถ งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน วัตถุมงคล : หลวงพ่อโป๋ มีเหรียญ,พระพิมพ์อุ้มบาตร (สลกบาตร)เนื้อทองเหลือง) พระปิดทวาร หลวงพ่อแจ่ม มีมีดหมอ,มีดปากกา,รูปถ่าย,เหรียญรูปเหมือน,ผ้ายันต์ หลวงพ่อวงษ์ มีเหรียญรูปเหมือน เจ้าอาวาสวัดวังแดงเหนือ เท่าที่สืบค้นได้ มี 9 รูปคือ : รูปที่ 1 พระอธิการพริ้ง พ.ศ.2427-2447 รูปที่ 2 พระอุปัชฌาย์สา พ.ศ.2447-2459 รูปที่ 3 พระครูใบฏีกาโป๋ (เกจิอาจารย์) พ.ศ.2459-2478 รูปที่ 4 พระครูประภาสธรรมคุณ (หลวงพ่อแจ่ม) เกจิอาจารย์ พ.ศ.2483-2515 รูปที่ 5 พระครูอาทรวุฒิกิจ (หลวงพ่อวงษ์) เกจิอาจารย์ พ.ศ.2515-2538 รูปที่ 6 พระอธิการบุญสม อะมะโส พ.ศ.2538- ปัจจุบัน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอท่าเรือประมาณ8กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :348