วัดวังแดงใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังแดงใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.52
longitude :  100.66
รายละเอียด :  วัดวังแดงใต้ : สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ.2320 โดยชาวบ้านที่ถูกกวาดต้อนมาจากตำบลวังแดงใต้ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่เป็นพวกลาวพวน เพื่อมาขุดถมคลองกั้นแม่น้ำป่าสักให้ไหลไปทางตรง เมื่อเห็นว่าบริเวณที่มาอาศัยอยู่อุดมสมบรูณ์ดีจึงคิดตั้งรกรากอยู่ที่นี่ และได้สร้างวัดตามชื่อตำบลที่มาคืออำวัดวังแดงใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 45 เมตร ยาว 45 เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : 1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะบูชา ศาสนิกชนโดยทั่วไป วิธีการกราบไหว้ : จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระเดือน 4 ,งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์,งานประเพณีทอดกฐิน วัตถุมงคล : เหรียญ - รูปหล่อ กริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อเอื้อน,มีดปากกา,ตะกรุดหลวงพ่อเอื้อน เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้ เท่าที่สืบค้นได้มี 7 รูป คือ : รูปที่ 1 หลวงพ่อแก้ว รูปที่ 2 พระอาจารย์ต่อ รูปที่ 3 พระอาจารย์คร้าม รูปที่ 4 หลวงพ่อโถ รูปที่ 5 พระอาจารย์เขียน ปุสสเทโว รูปที่ 6 พระอาจารย์สนิท เตชปญโญ รูปที่ 7 พระอาจารย์เอื้อน อตฺตมโน เกจิอาจารย์ดังในปัจจุบัน พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอทาเรือ 8กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :398