วัดเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.13
longitude :  100.93
รายละเอียด :  วัดเหนือ หรือวัดหน้าพระธาตุ เป็นวัดที่บรรจุไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งโสบราณสถาน และโบราณวัตถุ
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้สะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :441