แหล่งน้ำหนองทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งน้ำหนองทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.12
longitude :  100.93
รายละเอียด :  แหล่งน้ำสาธารณะ กำลังพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของอำเภอนครไทย
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :431