เตาเผาโบราน(เตาเผาตาเจียน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เตาเผาโบราน(เตาเผาตาเจียน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านถนนน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.43
longitude :  103.14
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านถนนน้อย หมู่ที่ 1 ระหว่างหลักกม.ที่ 21-22 ทางหลวง หมายเลข 2075 ห่างจากตัวเมือง 66 กม. นักโบราณคดีได้สำรวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผา โบราณจำนวนมาก พบว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 โดยเตาเผาเหล่านี้ ได้ผลิตเครื่องถ้วยเขมร เพื่อเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ ในกัมพูชา และในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการทำอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่โต และขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเตาโบราณ 2 แห่งคือ เตานายเจียนและเตาสวาย ซึ่งอยู่ห่างจาก อำเภอบ้านกรวดเป็นระยะทาง 5 และ 10 กม. ตามลำดับ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบสามารถชมได้ที่ หอศิลปกรรมบ้านกรวด ในบริเวณที่ว่าการอำเภอ บ้านกรวด
การเดินทาง :  อยู่ห่างจาก อำเภอบ้านกรวด ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทาง 5

จำนวนผู้เข้าชม :394