วัดสามโคก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสามโคก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1260
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.06
longitude :  100.54
รายละเอียด :  วัดสามโคก สร้างเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2100 โดยชาวมอญสองคนพี่น้องผู้สร้างวัดนามว่า "วัดเก๊าะปิ้น" แปลว่า "วัดคอใหญ่" ผู้น้องสร้างวัด "วัดป่าฝ้าย" ปัจจุบันรวมกับวัดสามโคกแล้ว ชาวมอญแถวนี้มีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมอพยพไป มาจากหงสาวดีอยูตลอดมาหลายครั้งหลายสมัย วัดนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เพราะขณะที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนั้น วัดนี้กำลังจัดงานฉลองพระอุโบสถ เกี่ยวกับนามวัดต่อมาได้เปลี่ยนตามนามท้องถิ่นที่ตั้ง
การเดินทาง :  รถยนต์ รถเมล์สายปทุมธานี-สามโคก สายใน

จำนวนผู้เข้าชม :416