วัดไทยเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไทยเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านไทยเจริญ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.11
longitude :  104.44
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะขึ้นในวันขึ้น 7-8 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี มีการนมัสการรอยพระพุทธบาท การจัดนิทรรศการ ออกร้านค้าของหน่วยงานราชการและชุมชน และมีการบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
การเดินทาง :  จากสถานีขนส่งจังหวัดยโสธร โดยรถโดยสารประจำปรับอากาศ หรือรถตู้ ถึง อ.ไทยเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :540