หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > ทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร
ทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  0\ทัวร์ช้างบ้านรวมมิตร ตั้งอยู่บริเวณบ้านรวมมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงบ้านรวมมิตร ทั้งทางน้ำโดยทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถปรับอากาศ รถตู้ ฯลฯ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรประกอบด้วยชาวเขาหลายชนเผ่า เช่น เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าม้ง เผ่าอาข่า เผ่าลาหู่ เผ่าลีซอ ไทลื้อ ฯลฯ ทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดจากการรวมตัวของชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบนั่งช้าง เที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ เช่น กระเหรี่ยง ลาหู่ อาข่า ตลอดจนซื้อของที่ระลึกของฝากที่ทำด้วยฝีมือของชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีไว้บริการอย่างหลากหลายนอกจากนี้ยังสามารถนั่งช้างทัวร์ป่าไปเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ซ้ายระหว่างทางชมความงดงามของธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆเช่น อาข่า ลาหู่ เย้า กะเหรี่ยง และจะได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ของชนเผ่าด้วย
การเดินทาง :  สามารถเดินทางเข้าถึงบ้านรวมมิตร ทั้งทางน้ำโดยทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถปรับอากาศ รถตู้ ฯลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :2562