น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยแม่ซ้าย ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ายโดยทางรถยนต์ รถตู้ หากเป็นรถปรับอากาศต้องต่อรถยนต์รับจ้างบริเวณหมู่บ้านห้วยแม่ซ้ายมายังน้ำตกอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ายจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เย้า อาข่า ลาหู่ น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เกิดจากลำห้วยแม่ซ้ายซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่ดอยบ่อ น้ำตกมีสองชั้น ชั้นที่หนึ่งมีความสูงประมาณ ๑๕ เมตร ชั้นที่สองมีความสูงประมาณ ๒๐ เมตร ชั้นที่ 1 อยู่ห่างจากชั้นที่สอง ประมาณ 100 เมตร บริเวณน้ำตกมีความร่มรื่นเย็นสบาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในวันหยุด
การเดินทาง :  สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกห้วยแม่ซ้ายโดยทางรถยนต์ รถตู้ หากเป็นรถปรับอากาศต้องต่อรถยนต์รับจ้างบริเวณหมู่บ้านห้วยแม่ซ้ายมายังน้ำตกอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :2570