โบราณสถานถ้ำพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานถ้ำพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.แม่ยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานถ้ำพระ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกตรงข้ามหาดเชียงราย อยู่ในอาณาเขตบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ ๖ กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าถึงโบราณสถานถ้ำพระ ทั้งทางน้ำโดยทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถตู้ รถปรับอากาศ ฯลฯ ถ้ำพระมีลักษณะเป็นภูเขาหินที่สวยงาม ภายในถ้ำพระมีพระพุทธรูปหลายองค์ไว้สักการะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้โบราณสถานถ้ำพระยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๗ เคยเสด็จประพาสเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ ภายในถ้ำลูกเดียวกัน ยังมีถ้ำอื่นๆ อีก ได้แก่ ถ้ำช้างล้วง ถ้ำลม และถ้ำหวาย นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ ควรเตรียมอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย น้ำดื่ม ฯลฯ
การเดินทาง :  สามารถเดินทางเข้าถึงโบราณสถานถ้ำพระ ทั้งทางน้ำโดยทางเรือ และทางบก โดยทางรถยนต์ รถตู้ รถปรับอากาศ ฯลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :2408